zondag 14 april 2013

Koptienden Hilversum 1579De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 80
Andries Jacob Heijnricksz 80
Lamb ,jonge, Claes Cassenaer 80
Bastiaen Claesz 80
Lambert Heijnricksz de Jonge 80
Marten Meijnsz 80
Dirrick Cornelisz 80
Meijns Krijnen 81
Jacop Moij 81
(Lambert Jacobsz Hoeck?? 81)
Gerrit Jacob Moijen 81
Lamb Jansz Hoeck 81
Claes Thijmen Gerbrantsz 81
Steven Tonisz 81
Claes Heijnen 82
Elbert Roeloffsz 82
Rijck Thonisz ,weeskinder, 82
Thijmen Cornelisz 82
Claes Roolen 83
Elbert Feeckensz 83
Gerbert Cornelisz 83
Heijnrick Jacobsz Brouwer 83
Splinter Conix 83
Lambert Michielsz 83
Claes Ghijsbertsz 83
Claes (Rool?) Claesz van Laeren 84
Gerrit Claesz 84
Lamber Elbertsz ,weeskinder, 84
Aert Willemsz 84
Cornelis Jacobsz 84
Elbert Gerritsz 85
Krijn Gerritsz 85
Elbert Gerritsz Ruijter 85
Peter Krijn Lutersz 85
Lamb Gerrit Haenen 86
Rijck Adriaensz ,schout, 86
Simon Adriaensz 86
Elbert ,jonge, Jannen 86
Adriaen Gerbrantsz 86
Heijnrick Petersz Keeloff 86
Stoffel Cornelisz Calff 87
Werf Claesz 87
Dirrick Claesz Colfgieter 87
Cornelis Claesz 87
Gerrit Thonisz 87
Claes Thijmen Elten 87
Loeijch Henrick Lambsz 87
Jannichgen Volx Pos 88
Jan Willemsz ,jonge, 88
Jan Willemsz Huijssen 88
Rool Elbertsz 88
Jan Thijmen Elten 89
Wijgert Gerritsz 89
Jan Heijn de Jonger 89
Peter Phlsz 89
Gerrit Claesz Phlsz 89
Thijmen Gerbrantsz 89
Wouter Elbertsz 89
Reijer Petersz 90
Gerbrant Aertsz 90
Gerrit Willemsz Brouwer 90
Gerrit Lamb Ghijsen 90
Jan Claes (??) 90
Peter Jansz 90
(????) Jacobsz 90
Aert Lubbesz 91
Willem Claes (??) 91
Aert Petersz 91
Roel Claesz 91
Jacob Rijcxz 91
Heijnrick Gerritsz Knechgen 91
Claes Gerritsz Boelhouwer 91
Jan Gerritsz ,ouwe, 92
Thijmen Heijnricksz Jansse 92
Ghijsbert Coman Dirricksz 92
Wael Meijnsz 92
Gerrit Wijgertsz 92
Peter Claesz Bast 92
Peter Jansz van Huijssen 92
Herman Lambtsz 92
Elbert Meijnsz 92
Gerbert Jansz Heetvelt 93
Meijns ,Walranus, 93
Gerrit Jansz Timmerman 93
Cornelis Lambertsz Bijl 93
Lambt Jansz 93
Jan Lambt Jansz 93
Bart Thijmensz 93
Rool Lambertsz 94
Jan Jacobsz 94
Jan Willemsz Brouwer 94
Jan Elbertsz 94
Lambt Lubbertsz 94
Lubbert Lambertsz 94
Willem Rijckensz Brouwer 95
Ansch Lambtsz 95
Gerrit Petersz (??) 95
Elbert Heijnricksz Soemer 95
Jan Jan Dirrirck 95
Meijert Heijnricksz 95
Isaack Willemsz Bonger 95
(????) Isaacksz (??) 95
Claes Wijgertsz 96
Lambt Gerritsz Timmerman 96
Aert Gerbrantsz 96
Claes Jansz Timmerman 96
Cornelis Rijcksz 96
Frans Aertsz 96
Jacob Roolen alias (Huijch?) 96
Jacob Gerritsz Boelhouder 97
Heijnrick Claes Gerbrantsz 97
Jan Claes Jacobsz Licht 97
Ewolt Gerritsz van Hees 97
Jacob Lambt Willemsz 97
Peter Loechfsz 98
Claes Gerritsz Spelt 98
Lambt Ghijs Roolen 98
Thijmen Lambt Ghijsen 98
Gerrit Heijnricksz 98
Jan Lambt Heijnricksz ,jonge, 98
Gerbrant Gerbrantsz ,jonge, 99
Jan Lambt Thijmensz ,ouwe, 99
Claes Heijnricksz Keeloff 99
Dirrick (????) 99
Simon Gerritsz 99
Jacob Willem Rijcksz 99
Dirrick Lambt Jansz 99
Loech Thonisz 99
Cornelis Petersz 100
Jacob Dirrick Bertsz 100
Jan Dirrick Peter Jansz 100
Foelcken Claesz 100
Lambt Jansz Brasser 100
Willem Thijmen Willemsz 101
Cornelis Phlsz 101
Gerrit Bor Roeloffsz 101
(????) Petersz 101
Ghijsbert Lambt Henricxz 101
Rijck Thijmensz alias Rebel 101
Bart Gerrit Jansz 102
Hermen Heijnricksz 102
Jacob Gerrit Lambsz 102
Claes Splintersz 102
Peter Ghijsbertsz 102
Jacob Thonisz 102
Wijger Melisz? 102
Cornelis Roel Claesz 103
Lamb Petersz 103
Jan Cornelisz Coeme ,nieu in boeck, 103
Lamb Petersz ,jonge, 103
Goosen Loechsz 103
Jan Jansz ,Jan Gerritsz [weeskint], 103
Dirrick Cornelisz Dorlant ‘’coemen nieu in boeck’’ 103
Rijck Dirricksz 104
Heijnrick Gerritsz Brouwer 104
Gerrit Dirricksz 104
Rijck Cornelisz ‘’coeme nieu in boeck’’ 104
Thijmen Cornelisz ‘’coeme nieu in boeck’’ 104
Claes Cornelisz ‘’coeme nieu in boeck’’ 104
Heijnrick de Joge/jonger 104
Coman Jan Thonisz 104
Phlsz Meijnsz 104
Rutger Gerritsz 105
Peter Claes Jan Gerbertsz 105
Ghijsbert Jacobsz 105
Jacob Ghijsbertsz Jongers 105
Heijnrick Andriesz 105
Cornelis Willem Phlsz 106
Jacob Thonisz 106
Cornelis Bersz 106
Ansch Jelisz 106
Jan Gerritsz Spelt 106
Lamb Bijl Gerrit Willemsz 106
Thonis Jansz 107
Sebastiaen Florijsz 107
Jan Heijnrick Kaecken 107
Willem Dirricksz Moolenaer 107
Ghijsbert Ghijsbertsz (??) 107
Gerrit Heijnricksz Brouwer 107
(??) Gerrit (??) 108
Willem Loechsz 108
Lubbert Petersz 108
Ansch Petersz 108
Wijchgert Jansz (???) ,heer, 108
Cornelis Heijndricksz de Jonger 108
Ghijsbert Peter Phlsz 108
Claes Jansz Metselaer 108
Jan Lamb Gerrit Jansz 108
Thonis (??) Phlsz 108
Cornelis Splintersz 108
Claes Jacob Reijertsz 109
Floor Heijnricksz 109
Geertgen Gerrit ,Willem Matten wijff, 109
Cornelis Elbertsz 109
Floor Gerritsz 109
Dirrick Ghijsbertsz 109
Jacob Jansz (,ouwer?,) 109
Heijnrick Jansz 109
Ariaen Willem (????) 109
Rijckout Jansz 110
Meijert Jansz 110
Heijnrick Anschen 110
(???) Henricksz 110
Thijmen Rijcksz 110

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1572De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 79
Andries Jacob Hend 79
Dirck Claes Dircksz 79
Lambert ,jonge, Claes Kassenaer 79
Bastiaen Claesz 79
Lambert Hend de Jonger 79
Meijns Krijnen 80
Jacob Moij 80
Wijger Jacob Moij 80
Hend Krijnen 80
Lambert Jacobsz (Geijsh?) 80
Thonis Stevensz ,de weeskijnders van, 80
Claes Thijman Gerbrantsz 80
Claes Heijnd 81
Elbert Roelofsz 81
Jan Steven Jan Gijssen 81
Rijck Thonisz ,weeskijnder, 81
Thijmen Cornelisz 81
Claes Roelen 82
Neeltgen Cornelis Gerbrants ,dochter, 82
Gerbrant Cornelisz 82
Hend Jacob Brouwer 82
Splinter Connicxz 82
Lamb Michielsz 82
Claes Gijsbertsz 82
Claes Roell Claesz 83
Hend Hermansz 83
Lambert Elberrtsz ,weeskijnder, 83
Aert Willemsz 83
Krijn Elbertsz 83
Cornelis Jacobsz 83
Claes Hermansz 84
Elbert Gerritsz 84
Elbert Gerritsz Ruijter 84
Krijn Lutersz 84
Peter Krijn Lubbertsz 85
Lambert Gerrit Haen 85
Sijmon Adriaensz 85
Elbert ,jonge, Jannen 85
Adriaen Gerbrantsz 85
Hend Petersz (???) 85
Stoffel Cornelis Claesz 86
Rijckgen ,Claes Gerritsz huijsfrou, 86
Werft Claesz 86
Dirck Claesz Kolftgieter 86
Cornelis Claesz 86
Claes Thijman Eelten ,van Laren, 86
Loijch Hend 86
Hend Lambertsz 86
Jacob Claes Coppen 87
Jannichgen Volcx Pos 87
Jan Willemsz ,jonge, 87
Jan Willemsz Huijsser 87
Roell Elbertsz 87
Jan Thijman Eelten ,van Laren, 88
Jan Wijgerts 88
Wijger Gerritsz 88
Jan Hend Jongen 88
Peter Phlsz 88
Claes Phlsz 88
Thijman Gerbrantsz 88
Wolter Elbertsz 88
Reijer Petersz 89
Gerbrant Aertsz 89
Gerrit Willemsz Brouwer 89
Gerrit Lamb Gijssen 89
Jan Claes (Aerden?) 89
Peter Jansz 89
Frerick Jacobsz 89
Aert Lubbesz 90
Willem Claes Tijmensz 90
Aert Petersz 90
Roell Claesz 90
Jacob Rijcxz 90
Hend Gerritsz Knechtgen 90
Claes Gerritsz Boelhouder 90
Thijman Hend Jansz 91
Jacob Wijgertsz 91
Gerrit Wijgers 91
Peter Claesz (??) Bast  91
Peter Jansz van Huijssen 91
Andries Petersz 91
Thijman Lambtsz 91
Elbert Meijnsz 91
Gerbert Jansz Heetvelt 92
Meijns Walraves 92
Peter Leeuwes 92
Gerrit Jansz Timmerman 92
Jan Gerritsz Timmerman 92
Jan Lamb Jansz 92
Lambert Jansz 92
Bort Thijmensz 92
Roell Lamb 92
Jan Jacobsz 93
Jan Willem Brouwer 93
Cornelis Hend 93
Jan Elbertsz 93
Peter Loijchsz ,kijnder, 93
Lambert Lubbertsz 93
Willem Rijcxz Brouwer 94
Ansch Lamb(??) 94
Gerrit Petersz Veen 94
Elbert Hend Somer 94
Claes Woltersz 94
Meijert Hend 94
Isack Willemsz Bogaert 94
Claes Wijgers 95
Lamb Gerritsz Timmerman 95
Aert Gerbrantsz 95
Claes Jansz 95
Gerberchgen Jans 95
Peter Bartsz 95
Frans Aertsz 95
Jacob (??? ??) 95
Jacob Gerritsz Boulhouwer 96
Hend Claes Gerbrabtsz 96
Jan Claes Jacobsz Licht 96
Elbert Gerritsz van Hees 96
Gerrit van Hees 96
Jacob Lamb Willemsz 96
Adriaentgen Gerberts 96
Adriaentgen Borten 97
Peter Loijchsz 97
Hend Jacobsz ,jonge, Brouwer 97
Lambert Gijs Roolen 97
Thijman Lamb Gijssen 97
Gerrit Hend 97
Jan Lamb Hend ,jonge, 97
Gerbert Gerbrantsz ,jonger, 98
Jan Lamb Thijmansz ,ouwe, 98
Claes Hend Keeloff 98
Dirck Freericxz 98
Sijmon Gerritsz 98
Jacob Willem Rijcxz 98
Dirck Lamb Jansz 98
Loijch Thonisz 98
Cornelis Petersz 99
Jacob Dirck Bartsz 99
Jan Dirck Peter Jansz 99
Voelken Claesz 99
Claes Gerritsz van Hees 99
Lambert Jansz Brasser 99
Willem Thijman Willemsz 100
Thijmantge Thijmans 100
Cornelis Phlsz 100
Gerrit Roelofsz 100
Elbert Elbers ,van oude Naerden, 100
(???) Peters 100
Gijsbert (???) 100
Rijck Thijmansz als Rebell 100
Bart Gerrit Jansz 101
Harman Hend 101
Jacob Gerrit Lamffsz 101
Claes Splintersz 101
Peter Gijsbertsz 101
Jacob Thomansz 101
Wijger Roelofsz 101
Cornelis Roell Claesz 102
Peter Lambsz 102
Lambert Petersz 102
Hend Dircksz 102
Goossen Loijchsz 102
Jan Jansz ,Jan Gerritsz weeskijnt, 102
Wouter Gijsbertsz Smit 102
Rijck Dircksz 103
Hend Gerritsz Brouwer 103
Gerrit Dircksz 103
Cornelis Rijcksz 103
Hend de Jonge 103
Coman Jan Thonisz 103
Peter Thijmansz Huijsman 103
Phls Meijnsz 103
Rutger Gerritsz 104
Peter Claes Jan Gerberts 104
Gijsbert Jacobsz 104
Jacob Gijsbert ,Jongers, 104
Hend Andriesz 104
Phls Jansz 104
Cornelis Willem Phlsz 105
Jacob Thonisz 105
Cornelis Bertsz 105
Ansch Jelisz 105
Gerrit Jan Louwesz 105
Jan Gerritsz Spelt 105
Lamb Bijll Gerrit Willemsz 105
Thonis Jansz 106
Harman Claes Hermansz 106
Sebastiaens Florusz 106
Jan Hend Feeck 106
Dirck Woutersz Molenaer 106
Evert Hend Brouwer 106
Jan Jacob Heijnen 106
Lambert Anschen 107
Thijman Fransz 107
Bart Gerrit Bartsz 107
Willem Loijchsz 107
Lubbert Petersz 107
Ansch Petersz 107
Wijngaert Jans Paswol ,Heer, 107
Cornelis Hend de Jonge 107
Gijsbert Peter Phlsz 108
Claes Jansz Metselaer 108
Lambert Gerrit Jansz 108
Thonis Peter Phlsz 108
Cornelis Splintersz 108

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1561De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 70
De kerck van Hilversum 70
Andries Jacop Heijne 70
Dirck Claes Dircxz 70
Jan Gerritsz Scram 70
Lambert ,jonge, Claes Cassenaer 70
Bastiaen Claesz 70
Lambert Heijnricxz de Jonge 70
Jacop Moij 71
Wijgert Jacop Moij 71
Henrick Thijmen 71
Ghijsbert Dircxz 71
Willhem Jan Ghijsz 71
Thonijs Stevensz 71
Claes Thijmen Gerbertsz 71
Lambert Ghijsbert Lambertsz 71
Elbert Roeloffsz 71
Jan (??) Jan Ghijsz 72
Rijck Thonisz 72
Thijmen Cornelisz 72
Claes Roelen 72
Neeltgen Cornelis Gerbrants ,dr, 72
Gerbert Cornelisz 72
(???) Henrick Jacobsz (Kouwer?) 72
Splinter Konnicz 73
Willem Ghijs Bertsz van (Nichtevecht?) ,de weeskinder van, 73
Jan Ghijs Roelen 73
Claes Ghijsbertsz 73
Lambert Jacobsz 73
Jacob Ghoesensz 73
Claes Roell Claesz van Laeren 73
Henrick Hermansz 73
Lambert Elbertsz ,weeskinder, 74
Aert Willemsz 74
Krijn Elbertsz 74
Cornelis Jacobsz 74
Claes Hermansz 74
Rijckgen Ghijsbert Roelffs 74
Ellert Gerritsz 74
Elbert Gerritsz (Ruijter?) 75
Krijn Lutersz 75
Peter Trijne Lutersz 75
Lambert Gerrit Haen 75
Andries Sijmonsz (Come?) 75
(Cornelis Petersz??) 75
Elbert ,jonge,,jonge, Janne 75
Griet Heijn ,jonge, 76
Reijer van Mijnden 76
Adriae Gerbrantsz 76
Henrick Petersz Keelhoff 76
Stoffel Cornelis Calasz 76
Jacob Jansz 76
Rijckgen ,Claes Gerrits Huijsfrou, 77
Werf Claesz 77
Dirck Claesz Colfgieter 77
Cornelis Claesz 77
Claes Thijmen Eeltsz ,van Laeren, 77
Loech Henricks 77
Jacob Claes Coppen 77
Wijgert Heijnsz 77
Jannijchen Volcsz Pos 77
Jan WIllemsz ,jonge, 78
Jan Willemsz Huijssen 78
Roell Elbertsz 78
Jan Thijmen ,alias, van Laeren 78
Jan Wijgertsz 78
Wijgert Gerritsz 78
Jan Heijn ,jonge, 78
Peter Phlpsz 79
Claes Phlpsz 79
Thijmen Gerbrantsz 79
Wolter Elbertsz 79
Gerrit Claes Willemsz Boulhouwer 79
Reijer Petersz 79
Gerbrant Aertsz 79
Hilletge Wijgertsz 79
Willem Ghijsz 79
Gerrit Willemsz Brouwer 80
Gerrit Lambert Ghijsz 80
Ghijsbert Dircxz 80
Lambert Thijmen Kemper 80
Jacob Fredericksz 80
Ant Lubbes 80
Jacob Gerritsz 80
Aert Petersz 80
Roell Claesz 81
Jacob Rijcxz 81
Claes Gerritsz Boulhouwer 81
Gerbrant Henricxz 81
Peter Gerbrantsz 81´
Thijmen Henrick Jansz 81
Jacob Wijngartsz 81
Gerrit Wijngartsz 81
Henrick Gerbrantsz Ruegeweert 82
Elbert Meijnsz 82
Gerbrant Jansz 82
Janna Elbertsz 82
Claes Jacobsz 82
Bartge Jans 82
Meijns Walravensz 82
Peter Leeuwesz 82
Gerrit Jansz Timmerman 82
Jan Gerritsz Timmerman 83
Lambert Jansz 83
Claes Gerbrantsz 83
Jan Jacob Willemsz 83
Bort Thijmansz 83
Roell Jan (???) 83
Roell Lambertsz 83
Jan Jacobsz 83
Jan Willemsz Brouwer 83
Cornelis Henricxxz 84
Peter Lochsz (????) 84
Lambert Lubbertsz 84
Willhe Rijcxz Brouwer 84
Jan Jacop Heijnen 84
Lambert Lambertsz Coman 84
Claes Woltersz 84
Meijert Henricxz 84
Isaack Willemsz Boengart 84
Claes Ghijsbertsz 85
Claes Wijgertsz 85
Lambert Gerritsz 85
Aert Gerbrantsz 85
Claes Jansz 85
Gerbrech Jans 85
Peter Bartsz 85
Elbert Jansz Brouwer 85
Frans Aertsz 86
Jacop Roelen 86
Jacob Gerritsz Bolhouwer 86
Henrick Claes Jan Gerbertsz 86
Jan Heijn ,jonge, 86
Jan Claes Jacobsz Licht 86
Ewolt Gerritsz van Hees 86
Gerrit Van Hees 86
Jacob Lambert Willemsz 87
Ariaentge Gerberts 87
Fransche Thonijs ,Bert Claesz ??, 87
Peter Lochsz 87
Henrick Jacobsz ,jonge,Brouwer 87
Lambert Ghijs Roelen 87
Gerrit Henricxz 87
Jan Lambert Henricksz ,jonge, 88
Gerbert Gerbrantsz ,jonge, 88
Jan Lambert Thijmasz ,ouwe, 88
Geertge Ghoesens 88
Dirck Freecxz 88
Gerrit Gerbrantsz 88
Jacob Willem Rijcxz 88
Looch Thonisz 88
Cornelis Petersz 88
Lijsbeth Jan Ansch 89
Claes Gerritsz van Hees 89
Lambert Jansz Brasser 89
Thijmentge Thijmens 89
Cornelis Phlsz 89
Gerrit Bert Roelofsz 89
Ebbe Ebbertsz ,van oude Naerden, 89
Ghleijn Petersz 90
Ghijsbert Lambert Heijnesz 90
Rijck Thijmansz als Rebel 90
Bert Gerrit Jansz 90
Herman Henricxz 90
Willhem Jacobsz 90
Claes Vos 90
Ghijsbert Petersz 90
Jacop Thomasz 91
Thijman Thonisz 91
Peter Lambertsz 91
Willhe Gerrit Ariaensz 91
Henrick Dircxz 91
Ghoosen Louchsz 91
Jan Jansz ,Jan Gerritszoon, 91
Rijck Dircxz 91
Dirck Gerritsz Vis 92
Cornelis Rijcxz 92
Henrick de Jonge 92
Coman Jan Thonisz 92
Gerbrech Peter Jans Huijssen 92
Phlpsz Meijnsz 92
Rutger Gerritsz 92
Peter Claes Jan Gerbertsz 92
Ghijsbert Jacobsz 93
Jacob Ghijsbertsz ,Jongert, 93
Jacob Snijer 93
Andries Wijgertsz 93
Philips Jansz 93
Cornelis Willem Phlpsz 93
Cornelis Bertsz 93
Ansch Jelisz 94
Gerrit Jan Louwesz 94
Lambert Bijl Gerrit Willemsz 94
Claes Henricxz 94
Thonijs Ghijsbert Rijcxz 94
Herman Claes Hermansz 94
Sebastiaen Florijsz 94
Willhem Petersz 95
Willhemtge Ghijs Aerts 95
Jan Jansz Lap 95
Gerritge Gerrits ,Willhem Manten wijff, 95
Cornelis Elbertsz 95

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl